InkassoInkasso.dk

er ejet og administreret af

Brandslund Advokatfirma

Nørregade 45, 2. sal

1165 København K.

Tlf. 35 27 62 64

inkasso(at)inkassoinkasso.dk

Cvr.nr. 35 68 41 07

 

 

Advokat Thomas Brandslund hos Brandslund Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Thomas Brandslund er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Hdi-Gerling Forsikring, Filial af Hdi-Gerling Verzekeringen N.V. Holland, Indiakaj 6, 2100 København Ø.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Brandslund Advokatfirma uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

 

Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier fastsat af Advokatsamfundet: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn.

Brandslund Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

Der tages forbehold for tastefejl og rettelser i f.eks. takstmæssige inkassoomkostninger mv.

 

  

Brandslund Advokatfirma er organiseret som enkeltmandsvirksomhed og er en del af advokatkontorfællesskabet DENLAW.

Brandslund Advokatfirma - Nørregade 45 - 1165 København K - Tlf. 35 27 62 64 - inkasso@inkassoinkasso.dk